To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Skugga","historyMosaic":"Mosaik","historyPixelate":"Pixelera","historyFringe":"Färgsplitter","historyDehaze":"Ta bort dis","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Blomma","historyVignette":"Vinjett","historyGrain":"Kornighet","historyDenoise":"Ta bort brus","historySmooth":"Släta ut","historyGaussian":"Gaussisk oskärpa","historyBlur":"Oskärpa","historyClarity":"Klarhet","historySharpen":"Skärpa","historyInvert":"Invertera","historyDesaturate":"Reducera färger","historyPosterize":"Posterisera","historyThreshold":"Tröskelvärde","historyWhite":"Vita","historyBlack":"Svärta","historyLevels":"Nivåer","historyCurves":"Kurvor","historyExposure":"Exponering","historyLookup":"Färguppslag","historyBalance":"Färgbalans","historyVibrance":"Lyster","historyHueSaturation":"Nyans & mättnad","historyTemperatureTint":"Temperatur & ton","historyBrightnessContrast":"Ljus & kontrast","historyAuto":"Autojustering","historyStroke":"Ramlinje","historySelectionInvert":"Inverta markering","historySelectionPixels":"Markera pixlar","historySelectionAll":"Markera allt","historySelectionMove":"Flytta markering","historyDeselect":"Avmarkera","historyRotate":"Rotatera","historyFlip":"Vänd","historyOrder":"Lagerordning","historyMerge":"Slå samman lager","historyMaskInvert":"Invertera mask","historyMask":"Mask","historyCanvasResize":"Ändra storlek på arbetsyta","historyImageResize":"Ändra bildstorlek","historyBackground":"Bakgrund","historyStraighten":"Räta ut","historyEraser":"Suddgummi","historyPen":"Penna","historyTemper":"Svamp","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detaljer","historyCrop":"Beskär","historyClone":"Klona","historyDraw":"Rita","historyMarquee":"Markeringsram","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Trollstav","historyTextChange":"Textändring","historyTextSettings":"Textinställningar","historyLiquify":"Flytande","historyHealInfill":"Lagningsifyllning","historyHealPatch":"Lagningslapp","historyFill":"Fyll","historyRasterizeElement":"Rasterisera element","historyRasterizeText":"Rasterisera text","historyLayerLocked":"Lager lås/upp","historyGradient":"Övertoning","historyShape":"Form","historyDistort":"Förvränga","historyArrange":"Ordna","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Justera","historyEffect":"Effekt","historyBitmap":"Bild","historyText":"Text","historyTextBackground":"Bakgrund","historyTextOutline":"Kontur","historyTextShadow":"Skugga","historyTextLinespacing":"Radavstånd","historyTextLetterspacing":"Teckenavstånd","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextBold":"Fet","historyTextUppercase":"Versal","historyTextAlign":"Justera","historyTextColor":"Färg","historyTextFont":"Teckensnitt","historyTextSize":"Storlek","historyLayerName":"Lagernamn","historyLayerVisible":"Synlighet","historyLayerBlendMode":"Blandningsläge","historyLayerOpacity":"Transparens","historyClear":"Rensa","historyDeletetext":"Radera text","historyDuplicatetext":"Duplicera text","historyPastetext":"Klistra in text","historyAddtext":"Lägg till text","historyDeletebitmap":"Radera bild","historyNewemptybitmap":"Ny bild","historyAddemptybitmap":"Lägg till lager","historyDuplicatebitmap":"Duplicera bild","historyExtractbitmap":"Extrahera bild","historyPastebitmap":"Klistra in bild","historyAddbitmap":"Lägg till bild","historyOpenbitmap":"Öppna bild","historyDeleteelement":"Radera element","historyDuplicateelement":"Duplicera element","historyAddelement":"Lägg till element","layerFlattenImage":"Slå samman allt","layerMergeVisible":"Slå samman synliga","layerMergeDown":"Slå samman nedåt","blendModeLuminosity":"Ljusstyrka","blendModeColor":"Färg","blendModeSaturation":"Mättnad","blendModeHue":"Nyans","blendModeExclusion":"Uteslutning","blendModeDifference":"Skillnad","blendModeSoftLight":"Mjukt ljus","blendModeHardLight":"Hårt ljus","blendModeColorBurn":"Färg-bränn","blendModeColorDodge":"Färg-göm","blendModeLighten":"Ljusa till","blendModeDarken":"Mörka till","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Skräm","blendModeMultiply":"Multiplicera","blendModeNone":"Inget","viewOBarDel":"Radera lager (DEL)","viewOBarDup":"Duplicera lager","viewOBarLightUI":"Ljust ui-läge","viewOBarSnap":"Fäst mot guider","viewOBarShowGu":"Visa guider","viewOBarSet":"Inställningar","viewOBarZoomOut":"Zooma ut","viewOBarZoomIn":"Zooma in","viewOBarMD":"Flytta ner","viewOBarMU":"Flytta upp","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Faktiska pixlar (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fyll skärm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Passa till skärm (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigera","layerSettings":"Lagerinställningar","hasCutout":"Har mask","documentActions":"Alternativ","historyDuplicate":"Duplicera","historyUnpin":"Ta bort fäste","historyPin":"Fästa","historyDelete":"Radera","historyClearConfirm":"Vill du verkligen rensa historiken?","sizeFacebookProfile":"Facebook-profil","sizeFacebookCover":"Facebook-omslag","sizeInstagramStory":"Instagram-story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web liten","last10Projects":"De senaste 10 projekten","pinnedTip":"TIPS! Om du vill behålla ett dokument klickar du på hjärtaikonen för att fästa det.","pinnedProjects":"Fästa projekt","clearHistory":"Rensa historik","noHistory":"Det finns inga bilder i din hitorik. Vänligen välj \"Öppna bild\" eller \"Ladda Url\" för att börja redigera.","welcomeHeadline":"Välkommen till Pixlr E online avancerad fotoredigerare.","examplePhoto":"Testa att redigera ett foto","backToEditor":"Tillbaka till redigerare","addCurrent":"Lägg till som lager","stockSearch":"Sök bildbank","createNew":"Skapa ny","history":"Historik","dropFile":"Släpp för att öppna filen","openExamples":"Du kan också testa redigera med någon av våra bilder nedan.","openDragClip":"Du kan också dra och släppa filer eller klistra in för att öppna.","loadURL":"Ladda url","openImage":"Öppna bild","sinceNow":"Just nu","sinceMinutes":"%d minuter sedan","sinceMinute":"En minut sedan","sinceHours":"%d timmar sedan","sinceHour":"En timme sedan","sinceDays":"%d dagar sedan","sinceDay":"En dag sedan","shadows":"Skuggor","contrast":"Kontrast","brightness":"Ljusstyrka","tint":"Ton","temperature":"Temperatur","saturation":"Mättnad","vibrance":"Lyster","sharpen":"Skärpa","layerCreated":"Lager skapat","noCutout":"Ingen mask","straighten":"Räta ut","invert":"Invertera","dialogAiCutoutTitle":"AI-utskärning","dialogSaveCalculate":"..beräknar","dialogSaveImageHeight":"Bildhöjd","dialogSaveImageWidth":"Bildbredd","dialogSaveHigh":"Hög","dialogSaveMed":"Med","dialogSaveLow":"Låg","dialogSaveFileType":"Filtyp","dialogSaveName":"Filnamn","dialogSaveTitle":"Spara bild","dialogResizeCropWarning":"När du ändrar storleken återställs eventuella beskärningar, en del lager kan hamna utanför om nya storleken är mindre.","dialogResizeAnchor":"Förankringspunkt","dialogResizeRelative":"Relativ förändring","dialogResizeApplyAll":"Vid tillämpning av storlek ändras alla lager.","dialogResizeContrain":"Lås proportioner","dialogResizeCanvasTitle":"Ändra storlek på arbetsytan","dialogResizeImageTitle":"Ändra storlek på bilden","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Rotera automatiskt baserat på exif","dialogPreResizeInfo2":", ändra upplösningen innan du börjar redigera för att spara minne och minimera lagg.","dialogPreResizeInfo1":"Bilden du valt är högupplöst","dialogPreResizeTitle":"Ändra storlek","dialogOpenURLHeadline":"Bild-URL","dialogOpenURLTitle":"Öppna bild-URL","dialogLoadError":"Något gick fel när du laddar bilden... Försök igen senare ...","dialogLoadLoadingFrom":"laddar %s från %s ...","dialogLoadPrepare":"förbereder ...","dialogLoadTitle":"Laddar","dialogChoiceHeadline":"Vill du lägga till bilden som ett lager i det aktuella dokumentet eller skapa ett nytt document?","dialogChoiceTitle":"Öppna bild","dialogAddLayerHL":"Välj vilken typ av lager som ska läggas till","dialogAddLayerTitle":"Lägg till lager","offsetY":"Förskjutning y","offsetX":"Förskjutning x","maximize":"Maximera","minimize":"Minimera","fill":"Fyll","fit":"Passa","canvas":"Arbetsyta","tolerance":"Tolerans","reset":"Återställ","density":"Densitet","strength":"Styrka","download":"Ladda ner","advanced":"Avancerat","left":"Vänster","top":"Övre","hidden":"Osynlig","visible":"Synlig","layers":"Lager","layer":"Lager","shape":"Form","color":"Färg","erase":"Radera","back":"Tillbaka","blur":"Oskärpa","paint":"Rita","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"Verktyg","angle":"Vinkel","drawing":"Bild","empty":"Tom","draw":"Rita","text":"Text","font":"Teckensnitt","quality":"Kvalitet","spikes":"Spikar","source":"Källa","step":"Steg","feather":"Ludd","opacity":"Opacitet","image":"Bild","transparency":"Genomskinlighet","softness":"Mjukhet","size":"Storlek","loading":"Laddar","load":"Ladda","open":"Öppna","save":"Spara","loadMore":"Ladda mer","search":"Sök","template":"Mallar","create":"Skapa","background":"Bakgrund","max":"Max","blendMode":"Blandningsläge","original":"Original","close":"Stäng","cancel":"Avbryt","ok":"OK","amount":"Mängd","apply":"Tillämpa","height":"Höjd","width":"Bredd","untitled":"Namnlös","name":"Namn","frequency":"Frekvens","dialogPremiumTitle":"Se annons för att låsa upp premiumfunktionen","dialogPremiumMessage":"Efter annonsen kan du använda det här premiuminnehållet / funktionen. För att hoppa över dessa annonser i framtiden, uppgradera ditt konto till Premium idag!","dialogPremiumGoAdvanced":"Köp Premium","locked":"Låst","historyCut":"Klipp ut","historyTransform":"Transformera","historyReplace":"Färgersätt","historyOpen":"Öppna","historyDropbitmap":"Släpp bild","toolKB":"Kortkommando","toolArrange":"Ordna","toolArrangeDesc":"Flytta, transformera och ändra lagerinställningar.","toolMarquee":"Rammarkera","toolMarqueeDesc":"Skapa rektangulära eller cirkulära markeringar.","toolLasso":"Lassomarkering","toolLassoDesc":"Använd frihand, polygon, bezier, eller magnetisk lasso för att skapa en markering.","toolWand":"Trollstavsmarkering","toolWandDesc":"Använd trollstaven för att välja områden med liknande färger.","toolCrop":"Beskära","toolCropDesc":"Trimma, beskär och räta ut arbetsytan med en fri eller fast aspekt.","toolCutout":"Skär ut / Mask","toolCutoutDesc":"Maskera områden och / eller ta bort bakgrunden, klipp ut föremål eller beskär / trimma enskilda lager.","toolLiquify":"Gör flytande","toolLiquifyDesc":"Expandera, krymp och flytta områden i bilden. Använd verktyget för att göra subtila justeringar av porträtt och andra bilder.","toolHeal":"Laga","toolHealDesc":"Ta bort fläckar, oönskade föremål och rensa upp bilder.","toolClone":"Klona","toolCloneDesc":"Rita och kopiera från andra områden i en bild.","toolDetail":"Oskärpa / skärpa / smeta ut","toolDetailDesc":"Rita över områden i bilden för att skärpa, oskärpa eller smeta ut detaljer.","toolToning":"Skugga / efterbelys","toolToningDesc":"Gör områden ljusare eller mörkare. ","toolTemper":"Svamp / färg","toolTemperDesc":"Använd lyster, mättnad eller temperatur på områden för att framhäva eller minska färger.","toolPen":"Penna","toolPenDesc":"Använd olika typer av kreativa pennor som nät, kritor, bläck och svans för att klottra och rita.","toolDraw":"Rita","toolDrawDesc":"Rita och klottra med olika penslar och färger.","toolEraser":"Suddgummi","toolEraserDesc":"Radera delar av en bild, använd maskeringsverktyg för bättre kontroll.","toolFill":"Fyll","toolFillDesc":"Fyll hela områden med en färg.","toolGradient":"Övertoning","toolGradientDesc":"Skapa toningar med olika färger och genomskinligheter.","toolReplace":"Färgersätt","toolReplaceDesc":"Ändra en färg i ett område till en annan.","toolShape":"Form","toolShapeDesc":"Rita olika former som rutor, cirklar och linjer.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Lägg till ett nytt textlager eller använd en av våra textmallar.","toolPicker":"Färgpipett","toolPickerDesc":"Välj färger från bilden som du kan använda i andra verktyg.","toolZoom":"Zooma","toolZoomDesc":"Zooma in eller ut från fotot för att fokusera på olika delar.","toolHand":"Hand / Panorera","toolHandDesc":"Flytta det synliga området när bilden zoomas in. Håll mellanslagstangenten i valfritt verktyg.","colorSwitch":"växla färger (X)","titleFile":"Arkiv","titleEdit":"Redigera","titleImage":"Bild","titleLayer":"Lager","titleSelect":"Markera","titleAdjustment":"Justering","titleFilter":"Filter","titleView":"Visa","titleHelp":"Hjälp","titleNewImage":"Ny bild","titleOpenImage":"Öppna bild","titleOpenURL":"Öppna bild-URL","titleStockSearch":"Sök bildbanken","titleSave":"Spara","titlePrint":"Skriv ut","titleClose":"Stäng","titleUndo":"Ångra","titleRedo":"Gör om","titleCut":"Klipp ut","titleCopy":"Kopiera","titleClear":"Rensa","titlePaste":"Klistra in","titleFreeTransform":"Omformat fritt","titleFreeDistort":"Förvräng fritt","titleTransform":"Transformera","titleRotateLeft":"Rotera vänster / ccw","titleRotateRight":"Rotera höger / cw","titleFlipHorizontal":"Vänd horisontellt","titleFlipVertical":"Vänd vertikalt","titleStroke":"Kantlinje","titleFill":"Fyll","titleImageSize":"Bildstorlek","titleCanvasSize":"Arbetsytans storlek","titleImageRotation":"Bildrotation","titleCrop":"Beskär","titleTrim":"Trimma","titleNewLayer":"Nytt lager","titleDuplicateLayer":"Duplicera lager","titleImageLayer":"Lägg till bild som lager","titleElementLayer":"Lägg till elementlager","titleURLLayer":"Ladda URL som lager","titleDeleteLayer":"Radera lager","titleRasterizeLayer":"Rasterisera text / element","titleLayerUp":"Lägg över","titleLayerDown":"Lägg under","titleLayerAutoMask":"AI Automask","titleSelectAll":"Markera allt","titleSelectPixels":"Markera pixlar","titleSelectDeselect":"Avmarkera","titleSelectInvert":"Invertera markering","titleAutoAdjust":"Autojustering","titleBrightnessContrast":"Ljus & kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatur & ton","titleHueSaturation":"Nyans & mättnad","titleVibrance":"Lyster","titleColorBalance":"Färgbalans","titleColorLookup":"Färguppslag","titleExposure":"Exponering","titleCurves":"Kurvor","titleLevels":"Nivåer","titleThreshold":"Tröskelvärde","titlePosterize":"Posterisera","titleDesaturate":"Reducera färger","titleInvert":"Invertera","titleEffectLibrary":"Effektbibliotek","titleSharpen":"Skärpa","titleClarity":"Klarhet","titleBlur":"Oskärpa","titleGaussianBlur":"Gaussisk oskärpa","titleSmooth":"Släta ut","titleGrain":"Kornighet","titleNoise":"Lägg till brus","titleDenoise":"Ta bort brus","titleVignette":"Vinjett","titleBloom":"Blomma","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Ta bort dis","titleInnerGlow":"Inre glöd","titleOuterGlow":"Yttre glöd","titleOutline":"Kontur","titleInnerShadow":"Inre skugga","titleDropShadow":"Skugga","titleFringe":"Färgsplitter","titlePixelate":"Pixelera","titleMosaic":"Mosaik","titleHalftone":"Halvton","titleStrokeOutline":"Kontur","titleZoomIn":"Zooma in","titleZoomOut":"Zooma ut","titleFitScreen":"Passa till skärm","titleFillScreen":"Fyll skärm","titleToggleFullScreen":"Växla helskärm","titleToggleLightDarkMode":"Växla ljust / mörkt läge","titleKeyboardShortcuts":"Kortkommando","titleColorPicker":"Färgväljare","titleAddElement":"Lägg till element","titleToolSettings":"Verktygsinställningar","titleAlignCase":"Justera","add":"Lägg till","smudge":"Smeta","target":"Mål","removeStop":"Ta bort stopp","compare":"Jämför (Håll ned)","paste":"Klistra in","noPaste":"inget att klistra in","emptyPaste":"'tomt! testa ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"inget att klistra in","overlay":"Overlay","sticker":"Klistermärke","premium":"Premium","red":"Röd","green":"Grön","blue":"Blå","range":"Räckvidd","midtones":"Midtoner","highlights":"Markeringar","preserveLuminosity":"Bevara ljusstyrka","radius":"Radie","threshold":"Tröskel","colorize":"Färglägg","lineSpace":"Radavstånd","letterSpace":"Teckenavstånd","addText":"Lägg till text","alignLeft":"Justera vänster","alignCenter":"Justera mitten","alignRight":"Justera höger","uppercase":"Versal","bold":"Fet","italic":"Kursiv","full":"Full","line":"Linje","word":"Ord","outline":"Kontur","shadow":"Skugga","fixed":"Fast","free":"Fri","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetisk","rotateLeft":"Rotera vänster","rotateRight":"Rotera höger","flipVertical":"Vänd vertikalt","flipHorizontal":"Vänd horisontell","duplicate":"Duplicera","delete":"Radera (DEL)","transform":"Transformera","distort":"Förvränga","rasterize":"Rasterisera","edit":"Redigera","settings":"Inställningar","styles":"Stilar","addNew":"Lägg till ny","unlock":"Lås upp","aligned":"Justerad","mode":"Metod","method":"Metod","variant":"Variant","restore":"Återställ","ratio":"Förhållande","extract":"Extrahera","constraint":"Begränsning","contiguous":"Angränsande","aiAuto":"AI-Auto","hintRemoved":"Hinta om raderat","addToCutout":"Lägg till i mask","removeFromCutout":"Ta bort ur mask","hardTip":"Hård spets","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blandning","stroke":"Ramlinje","type":"Typ","radial":"Radiell","linear":"Linjär","patch":"Lappa","infill":"Ifyllning","push":"Flytta","enlarge":"Expandera","shrink":"Krympa","swirlRight":"Virvla åt höger","swirlLeft":"Virvla åt vänster","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Rundad rektangel","ellipse":"Ellips","circle":"Cirkel","triangle":"Triangel","star":"Stjärna","heart":"Hjärta","plus":"Pluss","minus":"Minus","lighten":"Ljusa","darken":"Mörka","main":"Huvudsaklig","alter":"Ändra","increase":"Öka","decrease":"Minska","horizontalPos":"Horisontell pos","verticalPos":"Vertikal pos","logInNow":"Logga in nu","preserveTransparency":"Bevara genomskinlighet","neverAskMeAgain":"Fråga mig inte om det här igen","autoSelectLayer":"Välj automatiskt lager","alwaysShowTransform":"Visa alltid transformering","showGuides":"Visa guider","snapToGuides":"Snäpp till guides","loremIpsum":"Lorem ipsum .. din text här ..","selectSource":"Markera källa","newSelection":"Ny markering","addToSelection":"Lägg till i markeringen (shift)","removeFromSelection":"Ta bort från markeringen (ctrl)","highQualityPreview":"Förhandsvisning av hög kvalitet","sampleAllLayers":"Använd alla lager","elementPremiumDesc":"Detta är ett premiumelement!","addCurvesControlDesc":"Dubbelklicka för att lägga till eller ta bort en kontrollpunkt.","viewArrangeActiveSelection":"Aktivt markering, kan inte ändra text- eller elementlager.","viewArrangeLayerLocked":"Lagret är låst, lås upp för att kunna göra omvandlingar.","viewArrangeNoLayer":"Inget lager (eller tomt lager), välj ett lager i den högra lagerlistan.","viewCloneNoLayer":"Klona fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewCloneSourceTooltip":"Markera källa eller rita (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Markera en bild eller textlager för att skapa en utskärning.","viewCutoutShape":"Formutskärning","viewCutoutMagic":"Magisk utskärning","viewCutoutDraw":"Rita utskärning","viewCutoutLasso":"Lassoutskärning","viewDetailNoLayer":"Oskärpa / skärpa och smeta ut fungerar bara på bildlager (eller icke-tomma lager), välj ett annat lager.","viewDrawNoLayer":"Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager","viewEraserNoLayer":"Du kan bara radera från bildlager, välja ett annat lager.","viewFillNoLayer":"Fyll fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewGradientNoLayer":"Övertoning fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewHandDesc":"Klicka och dra för att flytta visningsområdet.","viewHealNoLayer":"Läka fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewLiquifyNoLayer":"Gör flytande fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewShapeNoLayer":"Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager.","viewPenNoLayer":"Penna fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewToningNoLayer":"Toning fungerar bara på bildlager (eller icke-tomma lager), välj ett annat lager.","viewTemperNoLayer":"Temperatur fungerar bara på bildlager (eller icke-tomma lager), välj ett annat lager.","viewReplaceNoLayer":"Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager.","viewReplaceMatchLight":"Matcha målets ljushet","viewPickerShades":"Nyanser","viewPickerTriadic":"Triadisk","viewPickerTetradic":"Tetradisk","viewPickerAnalogous":"Analog","viewPickerComplement":"Komplement","viewPenPlain":"Enkel","viewPenSketchy":"Oklar","viewPenParallel":"Parallell","viewPenTrail":"Svans","viewPenShaded":"Skuggad","viewPenFurry":"Hårig","viewPenCrayon":"Krita","viewPenInk":"Bläck","viewCropPreset":"Förinställning","viewCropNone":"Ingen","viewCropFixed":"Fast förhållande:","viewCrop1x1":"1:1 (Fyrkant)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCropOutput":"Utmatningsstorlek:","viewCropFBProfile":"Facebook-profil","viewCropFBCover":"Facebook-omslag","viewCropFBPost":"Facebook-inlägg","viewCropFBAd":"Facebook-annons","viewCropInstaProfile":"Instagram-profil","viewCropInstaPost":"Instagram-inlägg","viewCropInstaStory":"Instagram-story","viewCropTwitProfile":"Twitter-profil","viewCropTwitHeader":"Twitter-rubrik","viewCropTwitImage":"Twitter-bild","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitAd":"Twitter-annons","viewCropYTProfile":"Youtube-profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube-kanalkonst","viewCropYTThumb":"Youtube-miniatyrbild","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web liten 1280x800","viewCropWebCommon":"Web vanlig 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Papper A4","viewCropPaperA5":"Papper A5","viewCropPaperA6":"Papper A6","viewCropPaperLet":"Pappersbrev","historyHalftone":"Halvton","historyNoise":"Brus","historyInnerGlow":"Inre glöd","historyOuterGlow":"Yttre glöd","titleHighlightsShadows":"Högdrag & skuggor","copy":"Kopiera","hue":"Nyans","lightness":"Ljushet","duplicated":"Duplicerad","deleted":"Raderad","noMerger":"Ingen sammanslagning","layersMerged":"Lager sammanslagna","imageFlattend":"Bilden sammanslagen","noRasterization":"Inte ett text eller elementlager","layerRasterized":"Lager rasteriserat","selectionEmpty":"Inget i markeringen","noLayerSelected":"Inget lager är valt","notAImageLayer":"Inte ett bildlager","historyHighlightsShadows":"Högdrag & skuggor","photoEditorHome":"Pixlr editor hem","xForExpress":"Pixlr X for Express","eForEditor":"Pixlr E for Editor","pricingPlan":"Prislista","hiUser":"Hej","logout":"Logga ut","login":"Logga in","loginEditor":"Logga in till foto redigeraren","mySubscription":"Min prenumeration","eTitle":"Fotoredigerare: Pixlr E - gratis fotoredigeringsverktyg","eMetaDesc":"Letar du efter avancerade fotoredigeringsfunktioner i din webbläsare så är Pixlr E nästa generations fotoredigerare! Ingen installation och registrering krävs. Använd gratis på datorer, surfplattor och telefoner.","eMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","strokeOutlineOnly":"Endast kontur","titlePreferences":"Inställningar","titleEditText":"Redigera text","titleSelectSave":"Spara makering","titleSelectRestore":"Återställ markering","titleDetails":"Detaljer","titleZoomBlur":"Zoomoskärpa","titleSelectConvert":"Konvertera till mask","titleLayerAddMask":"Lägg till mask","titleLayerApplyMask":"Applicera mask","titleLayerDeleteMask":"Ta bort mask","titleLayerResetMask":"Nollställ mask","titleLayerInvertMask":"Invertera mask","titleLayerMoreMask":"Mer mask","titleLayerExtractMask":"Extrahera mask som lager","titleLayerConvertMask":"Konvertera mask till markering","clear":"Radera","punchout":"Utskärning","bezier":"Bezier","maskApplied":"Mask applicerad","selectionSaved":"Markering sparad","viewArrangeSelection":"Aktiv markering, dra för att klippa eller kopiera innehållet.","viewCutoutGradient":"Övertoningsmask","viewOBarAskPrerezise":"Fråga om bilder ska skalas om","viewOBarAskLayertype":"Fråga vilken typ av lager som ska skapas","historySelectionRestore":"Återställ markering","historySelectionCut":"Klipp ut med markering","historySelectionCopy":"Kopiera med markering","historyZoom":"Zoomoskärpa","historyConvertMaskToSelection":"Konvertera till markering","historyConvertSelectionToMask":"Konvertera till mask","historyApplyMask":"Applicera mask","border":"Ramar","continue":"Fortsätt","titleBrowseElements":"Öppna element","unlocked":"Olåst","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås lagrets position","viewOBarShowHideLayer":"Visa / dölj lager","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","titleSobel":"Find edges","titleScanlines":"Scanlines","newSize":"New size","vertical":"Vertical","sizeWeb":"Web","historySobel":"Find edges","historyScanlines":"Scanlines"}